Procházíte štítek

verbální

Chování

Úvod do komunikace


Na komunikaci můžeme narazit v podstatě všude, kam se podíváme. Komunikace je jakési sdílení v komunitě ve formě dialogu. Komunikaci dělíme na verbální komunikaci, což je běžná mluva člověka, a na non verbální, což je například gestikulace aj. Avšak víme vůbec, že se komunikace skládá ze 7% z verbální komunikace a neuvěřitelných 93% z non verbální?

Číst dále