Džentlemen

Džentlmen (český přepis anglického výrazu gentleman) je muž z urozené rodiny nebo vyššího sociálního postavení. Může rovněž označovat muže vybraného chování, zdvořilého a čestného. Často je však za džentlmena označován i pouze společensky oděný muž, jenž nesplňuje výše uvedené definice. Vznikají ale spory, zdali tak může být takový člověk nazýván. Slovo podobného významu je kavalír.

  • Termín gentleman se v angličtině také používá v obecném významu muž nebo pán, např. ve zdvořilém oslovení skupiny lidí („Ladies and gentlemen, …“„Dámy a pánové, …“) nebo v označení pánských toalet (gentlemen nebo zkráceně gents).
  • V americké angličtině se slovo gentleman používá rovněž pro poslance nebo člena sněmovny