Nejčastější chyby v životopisu

0

Bohužel pro tento článek není vhodnější doba než zrovna tato. Doba růstu ekonomiky je fuč a s tím je spojeno i možné propouštění pracovníků. Mnohým z nás nezbývá tedy nic jiného než vyhrabat z šuplíku starý životopis a ucházet se o novou práci. Jste si však jistí, že je váš životopis bezchybný?

Použití bezvýznamných frází

Ačkoli slova jako tvrdě pracující či týmový hráč dokážou efektivně popsat pozitivní chování v pracovním prostředí, jejich použití v životopisu vám pravděpodobně nepomůže prodat vaše jedinečné vlastnosti a schopnosti budoucímu zaměstnavateli. Prozkoumejte dovednosti nebo zkušenosti, které jste se naučili během své kariéry, a ukažte, jak jsou relevantní pro roli, o kterou se ucházíte.

Ať je životopis čitelný

Váš životopis je dokument, u kterého je nutné, aby jeho formát byl přehledně a efektivně předložen. Spousta textu seskupeného do jednoho odstavce může být matoucí, díky čemu personalisté budou mít problémy s rozluštěním vašich klíčových dovedností a znalostí. Rozdělte text do odrážkových bodů, aby byl váš text snadno čitelný a aby vaše dovednosti a zkušenosti skutečně vynikly. Dobrý formát prokazuje dobré organizační schopnosti a profesionální přístup k zaměstnavatelům.

Bez chyb

Zní to tak zjevně, ale objem životopisů s překlepy a gramatickými chybami je neuvěřitelný a o to více je zklamáním, když kandidát uvede, že pozornost k detailům je jeho silnou stránkou. Je samozřejmé, že pokud vám pravopis dělá problémy, bude na vás nahlíženo jako na kandidáta nedbalého a ambivalentního k práci a nikdo vás nepřijme.

Až moc kvalifikace

Váš životopis by měl být co nejkratší a zároveň poskytovat informace, které personalista hledá. Zaměstnavatelé jsou velmi zaneprázdnění lidé a nemají čas se brodit stránkami dlouhých vinutých vysvětlení toho, jak jste se naučili hodnotu práce na papíře. Takže se držte maximálně dvou stránek a vraťte své pracovní zkušenosti zpět, pokud je to relevantní. Stejně tak vaše kvalifikace. Pokud to není relevantní, odolejte pokušení uvést každou pracovní zkušenost a absolvovaný kurz za posledních 20 let.

Mezery v životopisu

Pokud jste z nějakého důvodu byli bez zaměstnání, ať už jde o cestování, studium, dobrovolnictví, nadbytečnost nebo jednoduše o péči o vaše dítě, vysvětlete to. Pokud tak neučiníte, mohou personalistovi projít hlavou vlastní méně lichotivé závěry a zamítnout váš životopis bez dalšího uvažování.

Reklama

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here