7 dôležitých charakteristík muža

0

Čo robí muža mužom? Táto otázka bola veľakrát v priebehu vekov riešená, no odpovede na ňu boli vždy rozdielne. „Muž je tým, čo číta,” tvrdí básnik Joseph Brodsky. „Charakter muža je poznať z jeho konverzácií.” vraví Menander, grécky dramatik. Zatiaľ čo románopisec Mark Twain hovorí: „Šaty robia muža,” pretože: „Nahí ľudia majú malý, alebo žiaden vplyv na spoločnosť.”

Aby sme to zjednodušili, existuje zopár spoločných znakov, ktoré nevyhnutne vystihujú mužské pohlavie. Aj keď sa mužské role líšia v každej kultúre, existujú isté črty, ktoré sa objavujú takmer v každom mužovi. I keď majú pozitívne aj negatívne stránky, sú tým, čo robia muža mužom.

7 dôležitých charakteristík muža

Fyzicky zdatný

fitness

„Len muž, ktorý vie, čo to znamená prehrať, dokáže dosiahnuť na dno svojej duše a prísť s ešte štipkou sily, ktorá je potrebná na výhru, keď je zápas nerozhodný.” Muhammad Ali

Či už zápasiť o jedlo, bojovať tvárou v tvár jeden proti druhému, alebo vyzývať jeden druhého v športovej aréne – ovládnutie svojich fyzických schopností je dôležitá časť mužnosti. Najprimitívnejšia, no stále jedna z najpoprednejších čŕt, ktorou je fyzická zdatnosť, ovplyvňuje všetko – od schopnosti postarať sa o seba, až po párenie. Zdravie a fyzická mužnosť robia z muža lákavého kandidáta pre partnerstvo s opačným pohlavím. Mužská sila a výška sú stále dosť vplyvnými faktormi ako v spoločenskej, tak aj obchodnej sfére.

Užitočný

prace

„Šťastný to muž, ako napríklad Ulysses, ktorý bol na dlhej plavbe, alebo získal zlaté rúno a potom sa vráti, skúsený a svetaznalý, aby strávil zvyšok svojho života v rodine.” Joachim du Bellay

V každom čase bola pre muža  schopnosť a túžba postarať sa o tých, ktorí na ňom závisia, ústrednou pre jeho mužnosť. Mužská rola ako živiteľa rodiny je to, čo ho vedie k tomu, aby sa postaral. Je jedno, kde sa muž narodil alebo do akej spoločenskej vrstvy, muži pracujú hlavne preto, aby nakŕmili svoju ženu a rodinu a aby pre nich vytvorili pohodlie a vhodné prostredie.  Táto rola je podstatná v každom sociálnom systéme a predstavuje veľkú výzvu, ktorú každý muž musí prijať.

Sexuálny

„Vždy som si myslel, že každá žena by sa mala vydať, no žiaden muž by sa nemal oženiť.” Benjamin Disraeli

Čo sa týka vzťahov, muž je vnímaný ako ten menej zainteresovaný. Vždy bolo viac akceptované, aby muž ostal starým mládencom, na rozdiel od ženy. Túžba po nezávislosti a slobode od príkazov ostatných je typická mužská črta.

Rola muža ako dravca v hľadaní si družky, ktorú rozoznala väčšina kultúr, ho necháva vyhliadnuť si „svoj objekt záujmu”. Aj keď to znie archaicky a ako z praveku, je to veľká časť dvorenia v modernej spoločnosti. Vlastne sa tento obraz mužskej nezávislosti začal natoľko akceptovať, ba až oslavovať, že sa aj ženatí muži často cítia nútení, aby nasledovali tento vzorec nezávislosti.

Takže predtým, než sa muž ožení, by si mal uvedomiť výzvy, ktoré po svadbe bezpodmienečne prídu do jeho života, aby si pár vytvoril pevné puto, ktoré to manželstvo udrží.

Citlivý

sens

„Pocity by nemali byť logické. Nebezpečný je muž, ktorý si zracionalizoval svoje emócie.” David Borenstein

Potláčanie svojich emócii je zakorenené v mužovi už od útleho veku. Fráza: „Chlapci neplačú” to všetko zhŕňa.  Akékoľvek má muž postavenie, musí sa zaobísť bez toho, aby pozeral na svoje pocity. Schopnosť potlačiť emócie dovoľuje mužom, aby si udržali zrak na tom, čo chcú dosiahnuť v akejkoľvek situácii a následne v tom vytrvať. Muž je potom schopný robiť racionálne rozhodnutia, či už je v nejakej menej podstatnej situácii – v nejakom rozhovore, alebo v tak náročnej a zložitej situácii, akou je bojové pole. To znamená, že je nevyhnutné a zdravé pre mužov mať niekoho, komu sa môžu zveriť – mentora, brata, priateľa, u ktorých si vyventilujú svoje pocity a stres, aby potom nevybuchli.

Premýšľajúci

think

 „Byť intelektuálom pre mňa neznamená vedieť veľa múdrych vecí. Znamená to hľadať potešenie v múdrosti.”

Chinua Achebe

Muži sa skôr spoliehajú na ich intelektuálne schopnosti, ako na ich emócie alebo intuíciu. Používanie zdravého rozumu a logiky umožňuje mužom vnímať situácie objektívne, a teda zareagovať na ne racionálnym spôsobom. Zvažujú iba objektívne fakty, zatiaľ čo pocity sú považované za nedostatočný podklad na to, aby na nich stavali svoje rozhodnutia. Vzdelanie a získavanie vedomostí sú považované sa dôležité zložky vývoja muža.

Vzťahový

relationship

„Skutočný muž nenávidí nikoho.” Napoleon Bonaparte

V medziľudských vzťahoch si zvyčajne muži prisvoja vodcovskú rolu a preberú iniciatívu. Toto sa môže prejaviť aj negatívne vo forme dominantného správania, kedy sú potlačené záujmy iných v mene mužovho vlastného záujmu. Avšak vodcovstvo môže byť aj prospešné. Napríklad v rodine je to veľmi vhodné, pretože otec určuje a vyžaduje disciplínu v domácnosti. Určovanie smeru a disciplinované správanie sú pre mužov veľmi časté črty.

Ostatné

working

„Nakoniec sú najúspešnejší muži tí, ktorých úspech je výsledkom ich stáleho rastu…  Je to ten muž, ktorý opatrne postupuje krok za krokom, zatiaľ čo sa jeho myseľ stáva širšou a širšou – postupne spôsobilejšou uchopiť hocakú tému alebo situáciu – trvajúc na tom, aby to, čo vie, bolo praktické, a tým smerom sústredí svoje myšlienky. Je to ten muž, ktorý cíti záväzok uspieť v najvyššej možnej miere.“ Alexander Graham Bell

Medzi črtami, ktoré sú pripisované mužskému pohlaviu, sú aj: ambície, hrdosť, česť, súťaživosť a zmysel pre dobrodružstvo. Toto nie sú nutne atribúty, ktoré by mal mať perfektný muž. Skôr sú prítomné do určitej miery vo väčšine mužov. Môžu sa prejavovať rozdielne, pretože niekto môže použiť svoju silu a vplyv pre svoje sebecké záujmy, zatiaľ čo iný sa môže usilovať o vyššie dobro. Každý muž musí posúdiť svoje silné a slabé stránky a nájsť pre nich najlepšie využite.

preklad: Dalibor Dráb
korektúra: Ivana Badiarová
zdroj: artofmanliness.com
fotografia: unsplash.com, pexels.com, glamour.com

muzomsk-banner

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here