Gentleman očima žen II – Elina Nechayeva, Anna Schollerová & Kamila Vodochodská

3
Z řad přátel a známých jsme pro další díl seriálu Gentlemana očima žen vybrali zajímavé ženy, které tentokrát budou ze svých zkušeností mluvit o tom, čeho si na mužích cení nejvíce. V dnešním díle bude odpovídat estonská sopránistka Elina Nechayeva, herečka Anna Lucie Schollerová a návrhářka Kamila Vodochodská.

Jaké vlastnosti či kvality si na muži ceníte nejvíce?

Elina Nechayeva

Sopránistka, finalistka Eurovize 2018 | YouTube | Facebook | Twitter | Instagram

Nejdůležitějšími hodnotami u muže pro mě jsou: vůle být každý den svým nejlepším já, silná osobnost, hodné a milující srdce, pozitivní myšlení, dobré vychování, schopnost dodržovat sliby a dosahovat cílů.

Ráda vedle sebe vidím silnějšího muže nejen fyzicky, ale také duševně. Muže, který zachází s okolním světem s velkým respektem. Velmi mě těší, když má muž znalosti o hudbě a kultuře a pozná rozdíl mezi operou a operetou.

Ale pokud mluvíme o životním partnerovi, pak zde musí existovat něco víc, než jsem popsala dříve. Něco nedotknutelného, co nemůžeme vidět ale pouze cítit.

A mimochodem! Příštím rokem v lednu plánuji koncert v Brně!

Anglický originál:

The most important values in a man for me are: the will to be the better self every single day, strong personality, kind and loving heart, positive thinking, good manners, ability of keeping the promises and achieving goals.
I love seeing a stronger man next to me not only physically but also mentally who treats the world and people around with great respect. I really enjoy if a man has knowledge about music and culture and knows difference between opera and operetta.
But if we are talking about the life partner, then there has to be something more than I described earlier, something untouchable, something we can’t see but only feel.
By the way! Next year in February I am planning to perform in Czech Republic in Brno.

Anna Lucie Schollerová

Herečka | Instagram | Facebook
Photo: Natálie Pěgřímková, MUA Kristýna Zoufalová

Z mého pohledu by pravý muž měl mít několik vlastností, které jsou pro mě čím dál více důležité a už i rozhodující. Určitě by měl vědět, co od života očekává a chce. Měl by být také vyzrálý a vědět, že dokonalého člověka najít nelze a šťastným nás nikdo neudělá – dokud nenajdeme štěstí sami v sobě.

Ve vztahu by měl také naplno respektovat a ctít svou partnerku, být zodpovědný, pracovitý, věrný a umět v životě s problémy bojovat. Měl by být i oporou a chápat, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše, a ne vždy se shodnou a chápají. Žena by s ním měla mít pocit bezpečí a vědomí, že ať se stane cokoliv, může se na něj spolehnout.

Poslední věc, kterou bych zdůraznila je, že se mi na mužích líbí, když jsou vtipní, komunikativní, inteligentní, optimističtí a neberou se příliš vážně.

Kamila Vodochodská

Nárvhářka, stylistka & módní koučka | Web | Instagram

Jak jsem poznala gentlemana, který mi navždy vlil do žil krev poznání

Pamatuji si na jeden večer, kdy jsem seděla s kamarádem v ateliérové kuchyni a povídali jsme si o mužích, otcích, mamáncích, všech lumbersexuálech, hipsterech, lektorech a koučích toho či tamtoho… Po několikahodinovém toku slov pokrčil rameny a zasteskl si. Nedokázali jsme se totiž dopátrat konkrétní osoby, kterou bychom znali osobně a mohli si říci, že je vzorem chlapa, otce či gentlemana, ke kterému bychom mohli vzhlížet a inspirovat se jím. Tehdy jsme se – ačkoliv on muž, já žena – shodli na tom, že je třeba obnovit napojení na rodinou historii s tím dobrým i špatným, na co jsme hrdí. A i na všechna ta tabu, která bychom nejraději již nikdy nevytahovali na světlo. Jak je třeba znát všechny ty již proběhlé životní situace, vzít si z nich reálné poučení, vytvořit životní příběh k předávání dalším generacím a nastavit tak hodnoty naší neustále se rozvíjející osobnosti. Zůstat praví a skuteční a zkusit znovu najít všelásku nejen pro sebe, ale i pro druhé.

Proč onen předlouhý úvod?

Až s odstupem času, čím starší, někdy zklamaná z žen, jindy z mužů, jindy sama ze sebe, jsem došla k tomu, že gentlemanem se muž nemůže stát. A už vůbec ne jen vnějšími změnami, ani naučenými rituály, radami a poučkami. Muž se musí nejprve mužem stát a teprve poté může odlehčeně, s grácií a přirozeností, nenuceností a lehkostí, sílou i jistotou nosit před svým jménem, neviditelný a přesto navždy zapsatelný titul gentleman. Nesmazatelný proto, že setkáte-li se s ním, budete si jej pamatovat navždy.

Tím, že se pohybuji celý život v módním odvětví a mám k němu přirozeně nejblíže, z hlediska gentlemanství vnímám právě zde velmi poctivou přípravu nespočetné gardy gentlemanů. Těch, kteří pojali pocit, že vnější změnou je hotovo. Ačkoliv si myslím, že nelze tuto složku oddělit a je součástí gentlemanství jako celku. Nemělo by se ale začít z druhého konce? Upravený vzhled, základní znalost módních pravidel, společenské módní etikety je polovinou, jež bez té druhé fungovat nebude. Samostatně pak jen po značně omezenou dobu. A to do první situace, se kterou se bude muset muž i bez kordu u pasu poprat. Ta ukáže …

… ctnosti, vlastnosti a hodnoty, které muž gentleman projeví jsou druhou esencí. A já jsem neskutečně vděčná za to, že jsem za život několik pravých gentlemanů poznala a jeden, ačkoliv to možná ani netuší, mi svým gentlemanským životním přístupem vliv do žil živou vodu. Gentlemanství může mít tedy v dnešní moderní době blahodárné vlivy, rozhodně nejde o něco co by mělo zůstat jako vzpomínka z filmů s Oldřichem Novým.

Gentleman pracuje – i rukami i hlavou

Pravý gentleman není ten, který uteče před manuální prací, i přestože jeho doménou může být práce hlavou. V pravé chvíli nedbaje o své olejíčkem opečované kožené polobotky sundá padnoucí sako a pomůže „slabším“. Zní to jako z přeslazené červené knihovny? Možná! Ale tato pohotovost a přirozenost v jednání je troufnu si říci jednou z hlavních vlastností, která se prolíná veškerým konáním gentlemana.

O svůj vnější vzhled dbá, protože si je vědom toho, že je to součást zdravé sebeúcty. Nejde však o prioritu, které by věnoval veškerou energii, čas i finance. Jestliže nechává vyšší zpropitné či vás chce pozvat, není to čin pro oslnění obsluhy, přítomných osob či zvýšení svého ega – jedná takto proto, že vidí ve štědrosti, velkorysosti a snaze potěšit druhé smysl.

Naučila jsem se od něj, že je pro gentlemany mnohem důležitější obsah než forma. Především v komunikaci a to i té, která je mnohdy velmi obtížná pro oba – ve sdělení emocí, výměně názorů či vyjednávání. Není převzetí odpovědnosti za danou situaci, alespoň svou půlkou důležitější než obhajoba, zarytá a trudomyslná? Tento gentlemanský přístup je otevřený, budující, snažící se pochopit …

Zdvořilost mě naučil vnímat jako něco zcela jiného

Pravý gentleman se nikdy nebojí toho, co si o něm budou ostatní myslet. Svou pověstí si je sám jistý. Vše co činí, činí vědomě, uvědomuje si možné následky a svou odpovědnost k sobě, druhému člověku, případně i širší společnosti a s tím spojené budoucnosti, nejenom té své. Hnacím motorem je upřímný zájem o blaho a dobrý pocit druhých a jejich pohodlí. Empatii méně či více rozvinutou používá k tomu, abyste se v jeho přítomnosti cítili dobře, klidně a jedinečně.

Potvrdil mi tak to, co jsem intuicí u mnohých mužů cítila – že nestačí mít podrobně nastudovaná společenská pravidla a fakticky vědět, kdo jde první do dveří, ze schodů či na straně chodníku blíže k silnici. Gentleman totiž chápe především účel těchto pravidel společenské etikety. Zpříjemnit život, pomoci a ochránit (ano, i v dnešní moderní době emancipovaných žen).

Pravý gentleman svou otevřeností, srdečností, nesobeckostí a upřímným zájmem o druhé překoná jakékoliv věkové, společenské či kulturní rozdíly.

Moderní gentleman je kultivovaná osobnost, která se neustále rozvíjí, zajímá se o dění kolem a aktuální reálné problémy. Možná celé gentlemanství až příliš zjednoduším, ale pořekadlo „co nemáš rád sám, nečiň druhým“ je obsahově esencí každé ctnostné vlastnosti, které si u gentlemanů vážím. Jako červená nit se jimi vine snaha neubližovat druhým a naopak jim co nejvíce je to jen možné pomáhat.

Některé vlastnosti jako štědrost, zdvořilost, obětavost, podpora mohou pomáhat přímo, jiné v důsledku či druhotně – jejich sebekázeň, disciplína, zbožnost. Nemusí se hned jednat o pravidelné nedělní mše, ale spíše o uctívání jakýchsi hlubších hodnot a vyššího smyslu či odvaha. Aopět nemusí jít o tu rváčskou v boxérském ringu. Svými činy a uvažováním do budoucna tak nepřímo mohou gentlemani pomoci mnohem většímu množství lidí.

Gentleman dokáže uklidnit, zpomalit jen svou přítomností, energií, která z něj vyzařuje, způsobem mluvy a použitím slov. Vše hektické, chaotické a negativní, jako by v okamžiku levitovalo zavakuované a připravené k řešení. S lehkostí, ne agresí či výtkou, je připraven se na situaci podívat a navrhnout řešení.

Odvaha nemusí být už jen pojem pohádkových princů

Pro gentlemanství je podle mého zásadní jedinečná konzistence sebevědomí a pokory. Vlastnosti, které se v moderní době nachází u mužů spíše odděleně a určují je tak osobnostně spíše jako dva protipóly. Nepotkala jsem gentlemana, jež by byl lenivý, hrubý jak ve fyzické, tak slovní úrovni, bez disciplíny (alespoň v nějaké formě). Praví gentlemani jsou empatičtí, věrní, spravedliví a ačkoliv jsem potkala i stydlivější introverty, i ti jsou komunikačně obratní. A jejich humor je srdečný.

Pro mě osobně se gentlemanství v určitých rysech překrývá s ideálem rytíře – mírného a přitom velmi prudkého. A jak především my ženy rády používáme výrazem Pravý muž, kde si dovolím přidat smysl pro povinnost a odpovědnost.

Každý může ovlivnit své okolí mnohem více než si vůbec sami připustíme a také uvědomujeme. Nehledě na to, zda jde o muže či ženu, pod malou kapkou šarmantní zdvořilosti, pravosti a nesobecké přítomnosti pro druhé rozkvetou obě pohlaví. Vyjádřit se upřímně o tom, co se nám doopravdy líbí a co cítíme, může být tak osvobozující, i když někdy na počátku nesnadné.

Učení se pravým ctnostem totiž vyžaduje mnohdy vyjít z naší zóny pohodlí a čelit mnoha našim strachům, popřeným vlastnostem, o kterých víme, že nejsou ty nejryzejší. A ani po první či sté prohře to nevzdat a zkusit to po stoprvní.

Cesta k gentlemanství je v mnoha ohledech celoživotní boj o poznání sám sebe, skutečných hodnot, zásad a vnitřních nastavení chování vůči sobě, našim nejbližším i lidem a skutečnostem, které nás obklopují.

Jen víc a víc gentlemanů!

A láskou a úctou,
Kami


Chtěli byste se dalších dam či slečen zeptat na něco sami? Napište nám!
FOTOGRAFIEEurovision, Kamila Vodochodská, Natálie Pěgřímková
Předchozí článekPlaylist GENTLEMAN
Další článekKoktejl měsíce – Mojito
Zakladatel Two Gentlemen, nadšenec do pánské módy, moderních technologií, designu, marketingu, retailu a podnikání. Má rád štěňátka.

3 KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here