Oslovování tituly

4

Jak oslovit děkana? Jak oslovit prince? Jak oslovit ředitele, který je zároveň doktor? Oslovování tituly už pro vás nebude problém.

Hned na začátek od nás obdržíte první tip, jak se v titulech vyznat. Při oslovení se vždy využívá ten nejvyšší titul. Tak třeba, doktora nebudeme oslovovat jeho magisterským titulem. Stejně tak nebudeme třeba prezidenta oslovovat jeho doktorským titulem.

Titulů (a hodností) existuje ohromné množství, proto se podíváme na ty, které jsou u nás v ČR nejznámější a nejpoužívanější. Obvykle je dělíme na osobní (pane, paní, slečno), profesní (řediteli, premiére), akademické (doktore, inženýre, magistře, rektore), šlechtické (Veličenstvo, Výsosti) a církevní (Svatosti, Eminence). Kompletní příklady správného oslovování naleznete níže.

Osobní tituly

Začněme hezky od začátku. V osobních titulech se ještě nikdo neztratí, prakticky existují pouze 3 – pane, paní a slečno. Pane se používá při oslovování mužů, paní pro vdaných žen a slečno pro svobodných žen.

Osobní tituly se velmi často kombinují s tituly dalšími (např. pane doktore), a tam už se lidé občas začínají ztrácet.

Nezapomeňte, že osobní titul slečna se používá pouze samostatně, nikdy ne ve spojení s dalším titulem (např. slečno doktorko).

Je obvyklé, že před osobní titul se přidává přívlastek vážený / vážená.

Profesní tituly

V první řadě si musíme uvědomit, na jaké úrovni s druhým komunikujeme. I když má ředitel firmy doktorát, můžeme ho jednoduše oslovovat pane řediteli. Ne však vždy. Profesní tituly se používají, pokud s druhým jednáte ve věci bezprostředně spjaté s jeho vykonávanou pozicí.

Pokud tedy panu řediteli píšete, že chcete přidat plat, oslovujte jej jako ředitele. Pokud ho zvete jako přednášejícího na svou událost, oslovujte jej jako doktora.

Týká se to však především vyšších postů, rozhodně byste neměli oslovovat uklízečku „vážená paní uklízečko,“ zde radši použijeme pouze titul osobní, případně osobní spjatý s akademickým. Existují však minimálně dvě profesní výjimky, kde oslovení z názvu profesní pozice nemusí být úplně zřejmé, a to:

Cizí Velvyslanec / prezident / premiér / ministr Vaše Excelence (popř. pouze osobním)
Významný umělec Mistře

Poprvé u profesních titulů se setkáváme také s označením  „Jeho“ (např. Jeho Excelence). Při oslovování slovíčko „Jeho“ převádíme na „Vaše“.

Speciálním typem jsou profesní tituly, jež se používají spolu se jménem. Tyto tituly obvykle lidé získávají po ukončení studia, jež následuje studium magisterského stupně. Typicky jde například o tituly MBA, LLM, BBA, které mají akademický charakter, nicméně je MŠMT jako akademické tituly neuznává a nejsou tedy jejich ekvivalentem. Další specialtkou jsou pak tituly, jež udělují samotné organizace působící na trh. Jde například o tituly MRICS či CFA, které nositeli poskytují důvěryhodnost a dokazují jeho znalosti. U žádného z těchto titulů se však žádné oslovení nepoužívá.

Akademické tituly

Akademické tituly mají několik stupňů – především se jedná o bakalářský, magisterský a doktorský. Dále pak existují tituly pro akademické zaměstnance.

Ing. / Ing. arch. pane inženýre / paní inženýrko
Mgr. / MgA. pane magistře / paní magistro
MUDr. / MDDr. / MVDr. / JUDr. / PhDr. / RNDr. / PharmDr. / ThDr. / Th.D. / ThLic. / Ph.D. / Dr. / DrSc. / DSc. pane doktore / paní doktorko

Následujícími tituly se při oslovování neřídíme: as. / odb. as. / DiS. / Bc. / BcA / CSc.

Stejně jako u profesních titulů, pokud název titulu obsahuje slovíčko „Jeho“ (např. Jeho Magnificence pan rektor), převádíme jej při oslovování na „Vaše“.

Rektor Vaše Magnificence pane rektore
Děkan Spectabilis pane děkane
Proděkan Honorabilis pane proděkane
Profesor (Prof.) pane profesore

Děkana či proděkana se však nemusíte bát oslovit vážený pane děkane či vážený pane proděkane, lpět na latinském výrazu není třeba, zvlášť v běžné komunikaci.

Nezapomeňte, že oslovovat lektora, který nemá titul Prof. profesorem je opravdu nevhodné.

Šlechtické tituly

Stejně jako u akademických a profesních titulů, pokud název titulu obsahuje slovíčko „Jeho“ (např. Jeho Veličenstvo), převádíme jej při oslovování na „Vaše“.

Císař / Císařovna Vaše císařské Veličenstvo
Král / Královna Vaše Veličenstvo / Vaše výsosti
Korunní princ Vaše královská Výsosti
Princ / Princezna Vaše Výsosti
Markýz / Markýza Vaše Magnificence
Kníže / Kněžna Vaše Milosti
Hrabě / Hraběnka Vaše Vznešenosti
Vikomt / Komtesa Monsignore / Vikomte / Komteso
Baron / Baronka Barone / Baronko
Rytíř / Baronet Sire
Rytířka / Manželka rytíře Lady

Církevní tituly

Stejně jako u profesních, akademických a šlechtických titulů, pokud název titulu obsahuje slovíčko „Jeho“ (např. Jeho Eminence), převádíme jej při oslovování na „Vaše“. Oficiální titulatura kleriků zní následovně:

Papež (PP.) Vaše Svatosti
Kardinál (J.Em.) Vaše Eminence
Arcibiskup, biskup (J. Exc.) Vaše Excelence (Nejdůstojnější pane (arci)biskupe)
Opat nullius / opat / prelát / kanovník / probošt (J. M.) Vaše Milosti
Vikář / arciděkan / děkan / arcikněz (A.R.D.) Veledůstojný pane
Farář, převor (R.D.) Důstojný pane
Kaplan, farní vikář (R.D.) Velebný pane
Seminarista (Ct.P.) Ctihodný pane

V praxi se můžete však setkat i s následujícími tituly:

Abbé (P.) Abbé
Kvardián / Guardián Otče kvardiáne
Monsignore (Msgre / Mons) Monsignore
Pater (P.) Otče
Řeholník (Ct.br.) Ctihodný bratře
Fráter (Fr.) Bratře
Abatyše (Ct.m. / Rev.da.) Ctihodná / Velebná matko
Převorka (Ct.s.) Ctihodná / Velebná sestro
Řeholnice (Sr.) Sestro

4 KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here